top of page
Unknown-5.jpeg
Unknown-6.jpeg

Faunaprojecten

Diensten

Sinds 2 jaar huurt Fauna projecten Fons in voor het plaatsen van honderden kasten per jaar voor diverse woningbouwverenigingen.

Wij verzorgen het inmetselen van gierzwaluwkasten, huismuskasten & vleermuiskasten.

De kasten worden op de juiste wijze en het juiste moment aangebracht.

bottom of page